Twoja firma w internecie
W EntroCMS ustawisz swoje teksty i zdjęcia
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
jQuery Slider


        Integracja z RODO «
        

Co oznacza konieczność integracji sklepu z Ustawą o Przetwarzaniu Danych
wraz z roszerzeniem RODO?

Ustawa nakłada na każdego właściciela sklepu internetowego nowe obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów sklepu. Wraz z tymi obowiązkami czyni właściciela sklepu odpowiedzialnym pod rygorem sankcji finansowych, za prawidłową politykę prywatności i bezpieczne przetwarzanie danych zgodne z Ustawą i wytycznymi RODO.

Na początek dobra wiadomość jeśli nie masz czasu czytać opisu obowiązków i nowych funkcjonalności koniecznych do zainstalowania w Twoim sklepie.

System sklepu internetowego EntroShop jest zintegrowany z RODO

Oznacza to, że czynności podejnowane przez klientów w sklepie internetowym, w sytuacji gdy mają oni pozostawić swoje dane osobowe w jakimkolwiek formularzu ( rejestracja, dokonanie zkupu), są poprzedzone stosownym komunikatem, odebraniem zgody na przetwarzanie danych.

Dodatkowo zgodnie z aktualnymi wymaganiami, każda taka czynność jak przekazanie danych osobowych, modyfikacja danych osobowych, rejestracja w systemie sklepu, są notowane automatycznie w rejestrze zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych. Rejestr zdarzeń notuje także każde wyświetlenie danych klienta w procesie realizacji jego zamówienia ( dokonywane przez administratora sklepu ).

Administrator danych osobowych ma możliwość natychmiastowego wylistowania wszystkich zdarzeń  związanych z przetwarzaniem danych osobowych klienta i przekazaniu tego spisu klientowi na jego potencjalne żądanie. 

Oprócz technicznej integracji sklepu internetowego z przepisami ustawy i RODO na podmioty przetwarzające dane osobowe są nałożone dodatkowe obowiązki, związane z wewnętrzną oceną ryzyka przetwarzania danych, przechowywania danych osobowych itp. Można o tym przeczytać w pełnym tekście Ustawy o ochronie danych osobowych: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 

 

 

 

Od 25.05.2018 wszystkie sklepy internetowe mają obowiązkowo stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych w tym prowadzić ścisłą kontrolę zdarzeń związanych z przetwarzaniem tych danych.

Jest to związane z wejściem w życie Ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

której pierwszy artykuł mówi: "Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679"

        
        
        

Sankcje za naruszenie postanowień ustawy:

Ustawa przewiduje kary finansowe za niestosowanie zasad RODO w wysokości do 4% wartości przychodu firmy za poprzedni rok. Każda sprawa naruszenia tych postanowień jest rozpatrywana indywidualnie.

Prawa klienta sklepu internetowego zgodnie z RODO:

 W zakresie ochrony danych osobowych klient sklepu internetowego ma prawo nie tylko do usunięcia danych z naszej bazy, ale także do:

  • przeniesienia danych do innej firmy,
  • wglądu w historię przetwarzania swoich danych,
  • bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych, ale tylko wtedy, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne np. z uwagi na względy publiczne

Obowiązki Właściciela sklepu i Administratora Danych Osobowych.

 W momencie pozyskiwania danych osobowych klientów mamy obowiązek poinformować klienta nie tylko o celu pozyskiwania danych, ale także o tym:

  • przez jaki czas będziemy je przetwarzać,
  • komu będą te dane przesyłane dalej,
  • skąd posiadamy dane, jeśli uzyskaliśmy je od podmiotów trzecichEntroShop - budowa sklepu internetowego © 2017 EntroCMS